Hệ Thống Điện Mặt Trời HBS Hòa Lưới 1Kw

22.000.000

Là gói hòa lưới 1 Pha cơ bản. Sản lượng điện tạo ra lên đến 150 kWh/ tháng. Bảo hành tiêu chuẩn 12 năm

Còn hàng