Hệ Thống Điện Mặt Trời HBS Hòa Lưới 2Kw

40.000.000

Là gói hòa lưới 1 pha. Sản lượng điện tạo ra lên đến 300 kWh / tháng. Bảo hành tiêu chuẩn lên đến 12 năm

Còn hàng