Hệ Thống Điện Mặt Trời HBS Hòa Lưới 3Kw

57.000.000

Gói hòa lưới 1 Pha. Sản lượng điện tạo ra lên đến 450 kWh mỗi tháng. Bảo hành tiêu chuẩn 12 năm

Còn hàng