Hệ Thống Điện Mặt Trời HBS Hòa Lưới 5Kw

90.000.000

Gói hòa lưới 1 Pha, sản lượng điện tạo ra lên đến 750 kWh mỗi tháng. Bảo hành tiêu chuẩn 12 năm

Còn hàng