INVERTER HÒA LƯỚI 3KW GROWATT MAXX

0

INVERTER 3 pha

Thương hiệu: SMA (Công hòa Liên Bang Đức)
Nhà cung cấp:HBS

Còn hàng